eds-408a-508a-thiet-bi-chuyen-mach-8-port-ethernet-moxa-viet-nam.png

Giới thiệu
Dòng EDS-408A/508A được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng công nghiệp. Các thiết bị chuyển mạch hỗ trợ nhiều chức năng quản lý hữu ích, chẳng hạn như Turbo Ring, Turbo Chain, Ring coupling,  IGMP snooping, Vlan IEEE 802.1Q, port-based VLAN, QoS, RMON, quản lý băng thông, port mirroring và cảnh báo qua email hoặc chuyển tiếp . Vòng Turbo sẵn sàng sử dụng có thể được thiết lập dễ dàng bằng giao diện quản lý dựa trên web hoặc với các công tắc DIP nằm trên bảng trên cùng của các công tắc EDS-408A/508A.

Cấu hình

 • 8 Port 10/100BaseT(X) Ports RJ45 Connector
 • Alarm Contact Channels : Relay output with current carrying capacity of 1 A @ 24 VD
 • Console Port : RS-232 (TxD, RxD, GND), 10-pin RJ45 (19200, n, 8, 1)
 • Operating Voltage : 9.6 to 60 VDC
 • Overload Current Protection
 •  Installation : DIN-rail mounting, Wall mounting (with optional kit)
 •  Operating Temperature : -10 to 60°C (32 to 140°F)
 •  Hazardous Locations : ATEX Class I Division 2

Các tính năng và lợi ích bổ sung

 • Tùy chọn DHCP 82 để gán địa chỉ IP với các chính sách khác nhau
 • Hỗ trợ các giao thức EtherNet / IP, Modbus TCP và PROFINET EDS-408A-PN chỉ dành cho quản lý và giám sát thiết bị
 • Tệp EtherNet / IP EDS (Electronic Data Sheet), AOI tùy chỉnh ((Add-On Instructions) .
 • Tệp PROFINET GSDML và các biểu tượng thiết bị SIMATIC STEP 7 chỉ có sẵn Sê-ri EDS-408A-PN
 • Gỡ lỗi trực tuyến Port mirroring
 • Port-based VLAN, Vlan IEEE 802.1Q và GVRP để dễ dàng lập kế hoạch mạng
 • QoS (IEEE 802.1p và TOS / DiffServ) để tăng tính xác định
 • RMON để giám sát mạng chủ động và hiệu quả
 • SNMPv1 / v2c / v3 cho các cấp bảo mật quản lý mạng khác nhau
 • Quản lý băng thông để ngăn chặn tình trạng mạng không thể đoán trước

Giới thiệu
Dòng EDS-408A/508A được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng công nghiệp. Các thiết bị chuyển mạch hỗ trợ nhiều chức năng quản lý hữu ích, chẳng hạn như Turbo Ring, Turbo Chain, Ring coupling,  IGMP snooping, Vlan IEEE 802.1Q, port-based VLAN, QoS, RMON, quản lý băng thông, port mirroring và cảnh báo qua email hoặc chuyển tiếp . Vòng Turbo sẵn sàng sử dụng có thể được thiết lập dễ dàng bằng giao diện quản lý dựa trên web hoặc với các công tắc DIP nằm trên bảng trên cùng của các công tắc EDS-408A/508A.

Cấu hình

 • 8 Port 10/100BaseT(X) Ports RJ45 Connector
 • Alarm Contact Channels : Relay output with current carrying capacity of 1 A @ 24 VD
 • Console Port : RS-232 (TxD, RxD, GND), 10-pin RJ45 (19200, n, 8, 1)
 • Operating Voltage : 9.6 to 60 VDC
 • Overload Current Protection
 •  Installation : DIN-rail mounting, Wall mounting (with optional kit)
 •  Operating Temperature : -10 to 60°C (32 to 140°F)
 •  Hazardous Locations : ATEX Class I Division 2

Các tính năng và lợi ích bổ sung

 • Tùy chọn DHCP 82 để gán địa chỉ IP với các chính sách khác nhau
 • Hỗ trợ các giao thức EtherNet / IP, Modbus TCP và PROFINET EDS-408A-PN chỉ dành cho quản lý và giám sát thiết bị
 • Tệp EtherNet / IP EDS (Electronic Data Sheet), AOI tùy chỉnh ((Add-On Instructions) .
 • Tệp PROFINET GSDML và các biểu tượng thiết bị SIMATIC STEP 7 chỉ có sẵn Sê-ri EDS-408A-PN
 • Gỡ lỗi trực tuyến Port mirroring
 • Port-based VLAN, Vlan IEEE 802.1Q và GVRP để dễ dàng lập kế hoạch mạng
 • QoS (IEEE 802.1p và TOS / DiffServ) để tăng tính xác định
 • RMON để giám sát mạng chủ động và hiệu quả
 • SNMPv1 / v2c / v3 cho các cấp bảo mật quản lý mạng khác nhau
 • Quản lý băng thông để ngăn chặn tình trạng mạng không thể đoán trước