nd03-dong-ho-do-dien-1-pha-3-va-3-pha-lumel-vietnam-lumel-viet-nam-stc-vietnam.png

Máy đo ND03 đo cơ bản mạng tham số trong mạng 3 pha (3 hoặc 4 dây) hoặc mạng 1 pha.

 • Đo RMS thật (tối đa 15 sóng hài).

 • Tỷ lệ web trên trang thiết lập PT / CT.

 • The user can to select the network type: 3phase 3wire / 4wire.

 • Web top range of set up top input.

 • LED siêu sáng 3 line 3 chữ số (tối đa 999).

 • The select at the room of the Scrolling / Ovisation cố định.

 • Tối thiểu lưu trữ các tham số có thể.

 • Màn hình hồi phục số: Trong trường hợp mất điện, thiết bị sẽ ghi lại màn hình hiển thị lần cuối.

 • Chính xác

  • • Điện áp ± 1% danh nghĩa giá trị
   • Show at ± 1% danh nghĩa giá trị
   • Tần số ± 0,5% tần số trung bình