absolute-encoder-nsd-encoder-mre-nsd-viet-nam.png

Cảm biến vị trí tuyến tính NSD hay được gọi là Absocoder Encoder là một cảm biến điện cơ đo được vị trí góc hoặc hành trình tuyến tính dưới sự thay đổi của từ tính. Điểm nổi bật của dòng Absocoder là thiết kế cực tối giản, lại đảm bảo độ bền cơ học tuyệt đối cũng như đáp ứng mọi khắc khe của môi trường.

Heavy Duty Multi-turn type ABSOCODER Sensor MRE®

Fig:Heavy Duty MRE® System Configuration