cam-bien-tiem-can-ie5288-iek3004-bpkg-us-104.png

Cảm Biến Tiệm Cận IE5288 IEK3004-BPKG/US-104 IFM Việt Nam

Giới thiệu IE5288 IEK3004-BPKG/US-104

* Để sử dụng ở nơi không gian bị hạn chế

* Phạm vi cảm biến dài cho thời gian hoạt động cao

* Vỏ kim loại chắc chắn để sử dụng trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt

* Tần số chuyển đổi rất cao

* Dấu hiệu rõ ràng về trạng thái chuyển đổi

Đặc tính sản phẩm E5288 IEK3004-BPKG/US-104

Electrical design PNP
Output function normally open
Sensing range [mm] 4
Housing threaded type
Dimensions [mm] M8 x 1 / L = 60