cer-8000-klay-instruments-vietnam.png

Bộ Truyền Áp Suất CER-8000 Klay Intruments Việt Nam

Giới Thiệu CER-8000:

* CER-8000 là máy phát áp suất hoàn toàn bằng thép không gỉ với cell đo bằng gốm.

* Thích hợp để đo chân không và áp suất trên chất lỏng và khí.

* Có thể điều chỉnh zero và span bên trong trong phạm vi rộng.

Các Ứng Dụng:

Đo áp suất tuyệt đối và tương đối của chất lỏng, bột nhão và chất lỏng nơi cần có màng ngăn phẳng.

* Ứng dụng chủ yếu trong ngành công nghiệp thực phẩm, công nghiệp dược phẩm và công nghiệp hóa chất. 

* Máy phát phù hợp để làm sạch tại chỗ, cả CIP và SIP.