eyc-–-p048-016121-–-absolute-pressure-–-stc-vietnam.png

EYC – P048-016121 – Absolute pressure – STC Vietnam

EYC – P048-016121 – Absolute pressure – STC Vietnam

Vui lòng liên hệ Công Ty Song Thành Công để được hỗ trợ giá tốt nhất.

100% Taiwan Origin EYC Vietnam Model: P048-016121
Absolute pressure, 0-6.0bar to 4-20mA, NPT1/4″, DIN43650

eYc P048 Universal Pressure Transmitter

EYC P048-000111

EYC P048-000121

EYC P048-000131

EYC P048-000611

EYC P048-000621

EYC P048-000631

EYC P048-000711

EYC P048-000721

EYC P048-000731

EYC P048-000811

EYC P048-000821

EYC P048-000831

 

EYC P048-001111

EYC P048-001121

EYC P048-001131

EYC P048-001611

EYC P048-001621

EYC P048-001631

EYC P048-001711

EYC P048-001721

EYC P048-001731

EYC P048-001811

EYC P048-001821

EYC P048-001831

 

EYC P048-003111

EYC P048-003121

EYC P048-003131

EYC P048-003611

EYC P048-003621

EYC P048-003631

EYC P048-003711

EYC P048-003721

EYC P048-003731

EYC P048-003811

EYC P048-003821

EYC P048-003831

 

EYC P048-006111

EYC P048-006121

EYC P048-006131

EYC P048-006611

EYC P048-006621

EYC P048-006631

EYC P048-006711

EYC P048-006721

EYC P048-006731

EYC P048-006811

EYC P048-006821

EYC P048-006131

 

EYC P048-011111

EYC P048-011121

EYC P048-011131

EYC P048-011611

EYC P048-011621

EYC P048-011631

EYC P048-011711

EYC P048-011721

EYC P048-011731

EYC P048-011811

EYC P048-011821

EYC P048-011131

 

EYC P048-012111

EYC P048-012121

EYC P048-012131

EYC P048-012611

EYC P048-012621

EYC P048-012631

EYC P048-012711

EYC P048-012721

EYC P048-012731

EYC P048-012811

EYC P048-012821

EYC P048-012131

 

EYC P048-013111

EYC P048-013121

EYC P048-013131

EYC P048-013611

EYC P048-013621

EYC P048-013631

EYC P048-013711

EYC P048-013721

EYC P048-013731

EYC P048-013811

EYC P048-013821

EYC P048-013131

 

EYC P048-014111

EYC P048-014121

EYC P048-014131

EYC P048-014611

EYC P048-014621

EYC P048-014631

EYC P048-014711

EYC P048-014721

EYC P048-014731

EYC P048-014811

EYC P048-014821

EYC P048-014131

 

EYC P048-016111

EYC P048-016121

EYC P048-016131

EYC P048-016611

EYC P048-016621

EYC P048-016631

EYC P048-016711

EYC P048-016721

EYC P048-016731

EYC P048-016811

EYC P048-016821

EYC P048-016131

Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được hỗ trợ tốt nhất các giải pháp tối ưu tự động hóa cho ngành công nghiệp từ đội ngũ STC – Công ty TNHH DV TM Song Thành Công.

Chuyên phân phối các sản phẩm tự động hóa chính hãng – Tư vấn 24/7 và nhận lắp đặt kỹ thuật dự án

Xem thêm sản phẩm tại đây

Xem thêm sản phẩm EYC tại đây

Xem thêm sản phẩm  tại đây

Sẵn giá – Báo ngay –  Bảo hành 12 tháng – Tư vấn, lắp đặt 24/7

Ms. Trinh

SĐT: 0915 159944

Email:  stc1@stc-vietnam.com

Skype: stc1@stc-vietnam.com