lumel-–-p20z-01211008-–-transducer-–-stc-vietnam.png

Lumel – P20Z 01211008 – Transducer – STC Vietnam

Lumel – P20Z 01211008 – Transducer – STC Vietnam

Vui lòng liên hệ Công Ty Song Thành Công để được hỗ trợ giá tốt nhất.

LUMEL Bộ chuyển đổi dòng điện xoay chiều hoặc điện áp xoay chiều P20Z

LUMEL Transducer of a.c. current or a.c. voltage P20Z

Các Model của LUMEL P20Z – Input range:0..60 V

 • Lumel P20Z 01111008
 • Lumel P20Z 01111007
 • Lumel P20Z 01112008
 • Lumel P20Z 01112007
 • Lumel P20Z 01121008
 • Lumel P20Z 01121007
 • Lumel P20Z 01122008
 • Lumel P20Z 01122007
 • Lumel P20Z 01211008
 • Lumel P20Z 01211007
 • Lumel P20Z 01212008
 • Lumel P20Z 01212007
 • Lumel P20Z 01221008
 • Lumel P20Z 01221007
 • Lumel P20Z 01222008
 • Lumel P20Z 01222007
 • Lumel P20Z 01311008
 • Lumel P20Z 01311007
 • Lumel P20Z 01312008
 • Lumel P20Z 01312007
 • Lumel P20Z 01321008
 • Lumel P20Z 01321007
 • Lumel P20Z 01322008
 • Lumel P20Z 01322007
 • Lumel P20Z 01411008
 • Lumel P20Z 01411007
 • Lumel P20Z 01412008
 • Lumel P20Z 01412007
 • Lumel P20Z 01421008
 • Lumel P20Z 01421007
 • Lumel P20Z 01422008
 • Lumel P20Z 01422007

Các Model của LUMEL P20Z – Input range:0..100 V

 • Lumel P20Z 02111008
 • Lumel P20Z 02111007
 • Lumel P20Z 02112008
 • Lumel P20Z 02112007
 • Lumel P20Z 02121008
 • Lumel P20Z 02121007
 • Lumel P20Z 02122008
 • Lumel P20Z 02122007
 • Lumel P20Z 02211008
 • Lumel P20Z 02211007
 • Lumel P20Z 02212008
 • Lumel P20Z 02212007
 • Lumel P20Z 02221008
 • Lumel P20Z 02221007
 • Lumel P20Z 02222008
 • Lumel P20Z 02222007
 • Lumel P20Z 02311008
 • Lumel P20Z 02311007
 • Lumel P20Z 02312008
 • Lumel P20Z 02312007
 • Lumel P20Z 02321008
 • Lumel P20Z 02321007
 • Lumel P20Z 02322008
 • Lumel P20Z 02322007
 • Lumel P20Z 02411008
 • Lumel P20Z 02411007
 • Lumel P20Z 02412008
 • Lumel P20Z 02412007
 • Lumel P20Z 02421008
 • Lumel P20Z 02421007
 • Lumel P20Z 02422008
 • Lumel P20Z 02422007

Các Model của LUMEL P20Z – Input range:0..150 V

 • Lumel P20Z 03111008
 • Lumel P20Z 03111007
 • Lumel P20Z 03112008
 • Lumel P20Z 03112007
 • Lumel P20Z 03121008
 • Lumel P20Z 03121007
 • Lumel P20Z 03122008
 • Lumel P20Z 03122007
 • Lumel P20Z 03211008
 • Lumel P20Z 03211007
 • Lumel P20Z 03212008
 • Lumel P20Z 03212007
 • Lumel P20Z 03221008
 • Lumel P20Z 03221007
 • Lumel P20Z 03222008
 • Lumel P20Z 03222007
 • Lumel P20Z 03311008
 • Lumel P20Z 03311007
 • Lumel P20Z 03312008
 • Lumel P20Z 03312007
 • Lumel P20Z 03321008
 • Lumel P20Z 03321007
 • Lumel P20Z 03322008
 • Lumel P20Z 03322007
 • Lumel P20Z 03411008
 • Lumel P20Z 03411007
 • Lumel P20Z 03412008
 • Lumel P20Z 03412007
 • Lumel P20Z 03421008
 • Lumel P20Z 03421007
 • Lumel P20Z 03422008
 • Lumel P20Z 03422007
 •  

Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được hỗ trợ tốt nhất các giải pháp tối ưu tự động hóa cho ngành công nghiệp từ đội ngũ STC – Công ty TNHH DV TM Song Thành Công.

Chuyên phân phối các sản phẩm tự động hóa chính hãng – Tư vấn 24/7 và nhận lắp đặt kỹ thuật dự án

Xem thêm sản phẩm tại đây

Xem thêm sản phẩm Lumel tại đây

Xem thêm sản phẩm  tại đây

Sẵn giá – Báo ngay –  Bảo hành 12 tháng – Tư vấn, lắp đặt 24/7

Ms. Trinh

SĐT: 0915 159944

Email:  stc1@stc-vietnam.com

Skype: stc1@stc-vietnam.com