may-cat-megastrip-9680-schleuniger.png

Máy Cắt MegaStrip 9680 Schleuniger Việt Nam

Giới thiệu MegaStrip 9680

Máy MegaStrip 9680 là máy cắt và tuốt dây tự động để xử lý dây đơn, cáp đa lõi và cáp có lớp chắn lên đến 35 mm (1.38″) đường kính ngoài. Thiết kế dạng mô-đun và khả năng kết nối với các thiết bị ngoại vi khác nhau

* òng sản phẩm của Schleuniger hoặc từ các nhà cung cấp bên thứ ba – làm cho máy này trở thành một thiết bị đa năng thực sự.

* Hai thiết kế máy mô-đun với các tùy chọn bổ sung cung cấp phạm vi xử lý rộng cho các cáp có đường kính lớn hơn.

* Tuốt dây chính xác nhiều bước nhờ vào đơn vị cắt đa lưỡi của Schleuniger và hệ thống giám sát chất lượng SmartDetect.

* Tính linh hoạt cao nhờ hệ thống SmartBlade với các hộp đựng thay thế cho việc thay đổi nhanh chóng toàn bộ bộ lưỡi cắt.

* Thư viện phong phú cho các loại đầu cáp và phương pháp xử lý thường gặp giúp đơn giản hóa việc lập trình.

* Sản xuất kinh tế và tránh lãng phí bằng cách sử dụng đến hai máy in phun độc lập được đặt sau đầu cắt.

* Tương thích với MES CAO qua máy chủ SMG và phần mềm CAYMAN.