n14-dong-ho-do-dien-3-pha-lumel-vietnam-lumel-viet-nam-stc-vietnam.png

Máy đo N14 là một thiết bị bảng kỹ thuật số có thể lập trình được dùng để đo các tham số mạng điện 3 pha, 3 hoặc 4 dây, trong các hệ thống cân bằng hoặc không cân bằng.

 • Gia trị đo:

  • Điện áp và dòng điện RMS, 

  • năng động, phản ứng và sức mạnh rõ ràng,

  • năng lượng hoạt động, phản ứng và rõ ràng,

  • yếu tố sức mạnh, 

  • tần số,

  • công suất hoạt động trung bình (ví dụ công suất trung bình 15 phút).

 • Loại đầu ra: RS-485 với giao thức MODBUS

  • báo động - chuyển tiếp

  • xung - OC

 • Truyền thông trong mạng:

  • Giao diện RS-485,

  • ETHERNET (thông qua PD8),

  • INTERNET (thông qua SM61)