o-cam-e11774-sdogh050mssfkpg.png

Ổ Cắm E11774 SDOGH050MSSFKPG IFM Việt Nam

Giới thiệu E11774 SDOGH050MSSFKPG

* Các điểm tiếp xúc mạ vàng cho kết nối điện đáng tin cậy

* Xếp hạng bảo vệ cao cho các yêu cầu của môi trường công nghiệp khắc nghiệt

* Phạm vi nhiệt độ hoạt động rộng

* Kết nối cáp an toàn với thiết bị đầu cuối vít