ramsey-–-ros-2d-–-motion-sensing-–-stc-vietnam.png

Ramsey – ROS-2D – Safety Pull Switch – STC Vietnam

Ramsey – ROS-2D – Safety Pull Switch – STC Vietnam

Vui lòng liên hệ Công Ty Song Thành Công để được hỗ trợ giá tốt nhất.

100% US Origin RAMSEY Vietnam Model: 60-200-DC Motion Sensing
Motion Monitor 60-200-DC (P/N 042663)
100% US Origin RAMSEY Vietnam Model: SPS-2E-3-4-NPT Pull Sensor
(142205) Ramsey Safety Pull Switch (Replace for  SPS-2D-3)

Các model

Ramsey ROS-2D

Ramsey SPS-2D

Ramsey TPS-2D

Ramsey ROS-2D-3

Ramsey SPS-2D-3

Ramsey TPS-2D-3

Ramsey ROS-2D-4X

Ramsey SPS-2D-4X

Ramsey TPS-2D-4X

Ramsey ROS-2D-3-4X

Ramsey SPS-2D-3-4X

Ramsey TPS-2D-3-4X

Ramsey ROS-2D-NP

Ramsey SPS-2D-NP

Ramsey TPS-2D-NP

Ramsey ROS-2D-3-NP

Ramsey SPS-2D-3-NP

Ramsey TPS-2D-3-NP

 

Ramsey ROS-2D-LT

Ramsey SPS-2D-LT

Ramsey TPS-2D-LT

Ramsey ROS-2D-3-LT

Ramsey SPS-2D-3-LT

Ramsey TPS-2D-3-LT

Ramsey ROS-2D-4X-LT

Ramsey SPS-2D-4X-LT

Ramsey TPS-2D-4X-LT

Ramsey ROS-2D-3-4X-LT

Ramsey SPS-2D-3-4X-LT

Ramsey TPS-2D-3-4X-LT

Ramsey ROS-2D-NP-LT

Ramsey SPS-2D-NP-LT

Ramsey TPS-2D-NP-LT

Ramsey ROS-2D-3-NP-LT

Ramsey SPS-2D-3-NP-LT

Ramsey TPS-2D-3-NP-LT

 

Ramsey ROS-2D-RST

Ramsey SPS-2D-RST

Ramsey TPS-2D-RST

Ramsey ROS-2D-3-RST

Ramsey SPS-2D-3-RST

Ramsey TPS-2D-3-RST

Ramsey ROS-2D-4X-RST

Ramsey SPS-2D-4X-RST

Ramsey TPS-2D-4X-RST

Ramsey ROS-2D-3-4X-RST

Ramsey SPS-2D-3-4X-RST

Ramsey TPS-2D-3-4X-RST

Ramsey ROS-2D-NP-RST

Ramsey SPS-2D-NP-RST

Ramsey TPS-2D-NP-RST

Ramsey ROS-2D-3-NP-RST

Ramsey SPS-2D-3-NP-RST

Ramsey TPS-2D-3-NP-RST

 

Ramsey ROS-2D-FLG

Ramsey SPS-2D-FLG

Ramsey TPS-2D-FLG

Ramsey ROS-2D-3-FLG

Ramsey SPS-2D-3-FLG

Ramsey TPS-2D-3-FLG

Ramsey ROS-2D-4X-FLG

Ramsey SPS-2D-4X-FLG

Ramsey TPS-2D-4X-FLG

Ramsey ROS-2D-3-4X-FLG

Ramsey SPS-2D-3-4X-FLG

Ramsey TPS-2D-3-4X-FLG

Ramsey ROS-2D-NP-FLG

Ramsey SPS-2D-NP-FLG

Ramsey TPS-2D-NP-FLG

Ramsey ROS-2D-3-NP-FLG

Ramsey SPS-2D-3-NP-FLG

Ramsey TPS-2D-3-NP-FLG

Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được hỗ trợ tốt nhất các giải pháp tối ưu tự động hóa cho ngành công nghiệp từ đội ngũ STC – Công ty TNHH DV TM Song Thành Công.

Chuyên phân phối các sản phẩm tự động hóa chính hãng – Tư vấn 24/7 và nhận lắp đặt kỹ thuật dự án

Xem thêm sản phẩm tại đây

Xem thêm sản phẩm Ramsey tại đây

Xem thêm sản phẩm  tại đây

Sẵn giá – Báo ngay –  Bảo hành 12 tháng – Tư vấn, lắp đặt 24/7

Ms. Trinh

SĐT: 0915 159944

Email:  stc1@stc-vietnam.com

Skype: stc1@stc-vietnam.com