8000-klay-instruments-vietnam.png

Bộ Truyền Áp Suất 8000 Series Klay Intruments Việt Nam

 

Giới Thiệu 8000 Series:

* Bộ truyền áp suất 8000 series hoàn toàn bằng thép không gỉ có màng chắn phẳng.
* Thích hợp để đo chân không và áp suất trên chất lỏng và khí.
*  Có thể điều chỉnh zero và span bên trong.

Các Ứng Dụng:

Đo áp suất tuyệt đối và tương đối của chất lỏng, bột nhão và chất lỏng nơi cần có màng ngăn phẳng.

* Ứng dụng chủ yếu trong ngành công nghiệp thực phẩm, công nghiệp dược phẩm và công nghiệp hóa chất. 

* Máy phát phù hợp để làm sạch tại chỗ, cả CIP và SIP.