cam-bien-nhiet-do-do-am-cd2rmcc02rsp00-greyston.png

Cảm Biến Nhiệt Độ Độ Ẩm CD2RMCC02RSP00 GREYSTON Việt Nam

Giới thiệu CD2RMCC02RSP00

* Thiết lập theo menu điều khiển
* Phạm vi CO2 0-5000 PPM
* Thuật toán tự hiệu chuẩn được cấp bằng sáng chế
* Bảo đảm khoảng thời gian hiệu chuẩn 5 năm
* Đầu ra cảm biến nhiệt độ tùy chọn
* Hiệu chỉnh trường dễ dàng

CD2RMC sử dụng cảm biến Hồng ngoại không phân tán (NDIR) bước sóng kép có độ chính xác cao và đáng tin cậy trong một vỏ bọc cấu hình thấp, hấp dẫn dành cho các ứng dụng trong phòng để theo dõi nồng độ CO2. 

Đầu ra tín hiệu tương tự tuyến tính 4-20 mA, 0-5 hoặc 0-10 Vdc được cung cấp để kết nối với hệ thống tự động hóa tòa nhà.