eyc-–-ths302-n009n009-xnp-–-temp-humidity-transmitter-–-stc-vietnam.png

EYC – THS302-N009N009-XNP – Temp & Humidity Transmitter – STC Vietnam

EYC – THS302-N009N009-XNP – Temp & Humidity Transmitter – STC Vietnam

Vui lòng liên hệ Công Ty Song Thành Công để được hỗ trợ giá tốt nhất.

100% Taiwan Origin EYC Vietnam Model: THS302-N009N009-XNP
Multifunction Temperature & Humidity Transmitter-duct CH1:N/A, RS-485/CH2:N/A, RS-485/plastic cable gland, PC membrane filter

eYc THS30X Series Multifunction Temperature & Humidity Transmitter(Wall type/Duct/Remote/Outdoor)

EYC THS302-N009N009-XNP

EYC THS302-N009N009-XNS

EYC THS302-N009N009-XMP

EYC THS302-N009N009-XMS

EYC THS302-N009N009-DNP

EYC THS302-N009N009-DNS

EYC THS302-N009N009-DMP

EYC THS302-N009N009-DMS

EYC THS302-N009N001-XNP

EYC THS302-N009N001-XNS

EYC THS302-N009N001-XMP

EYC THS302-N009N001-XMS

EYC THS302-N009N001-DNP

EYC THS302-N009N001-DNS

EYC THS302-N009N001-DMP

EYC THS302-N009N001-DMS

EYC THS302-N009N006-XNP

EYC THS302-N009N006-XNS

EYC THS302-N009N006-XMP

EYC THS302-N009N006-XMS

EYC THS302-N009N006-DNP

EYC THS302-N009N006-DNS

EYC THS302-N009N006-DMP

EYC THS302-N009N006-DMS

EYC THS302-N009H009-XNP

EYC THS302-N009H009-XNS

EYC THS302-N009H009-XMP

EYC THS302-N009H009-XMS

EYC THS302-N009H009-DNP

EYC THS302-N009H009-DNS

EYC THS302-N009H009-DMP

EYC THS302-N009H009-DMS

EYC THS302-N009H001-XNP

EYC THS302-N009H001-XNS

EYC THS302-N009H001-XMP

EYC THS302-N009H001-XMS

EYC THS302-N009H001-DNP

EYC THS302-N009H001-DNS

EYC THS302-N009H001-DMP

EYC THS302-N009H001-DMS

EYC THS302-N009H006-XNP

EYC THS302-N009H006-XNS

EYC THS302-N009H006-XMP

EYC THS302-N009H006-XMS

EYC THS302-N009H006-DNP

EYC THS302-N009H006-DNS

EYC THS302-N009H006-DMP

EYC THS302-N009H006-DMS

 

EYC THS302-N001N001-XNP
EYC THS302-N001N001-XNS
EYC THS302-N001N001-XMP
EYC THS302-N001N001-XMS
EYC THS302-N001N001-DNP
EYC THS302-N001N001-DNS
EYC THS302-N001N001-DMP
EYC THS302-N001N001-DMS
EYC THS302-N001N001-XNP
EYC THS302-N001N001-XNS
EYC THS302-N001N001-XMP
EYC THS302-N001N001-XMS
EYC THS302-N001N001-DNP
EYC THS302-N001N001-DNS
EYC THS302-N001N001-DMP
EYC THS302-N001N001-DMS
EYC THS302-N001N006-XNP
EYC THS302-N001N006-XNS
EYC THS302-N001N006-XMP
EYC THS302-N001N006-XMS
EYC THS302-N001N006-DNP
EYC THS302-N001N006-DNS
EYC THS302-N001N006-DMP
EYC THS302-N001N006-DMS
EYC THS302-N001H009-XNP
EYC THS302-N001H009-XNS
EYC THS302-N001H009-XMP
EYC THS302-N001H009-XMS
EYC THS302-N001H009-DNP
EYC THS302-N001H009-DNS
EYC THS302-N001H009-DMP
EYC THS302-N001H009-DMS
EYC THS302-N001H001-XNP
EYC THS302-N001H001-XNS
EYC THS302-N001H001-XMP
EYC THS302-N001H001-XMS
EYC THS302-N001H001-DNP
EYC THS302-N001H001-DNS
EYC THS302-N001H001-DMP
EYC THS302-N001H001-DMS
EYC THS302-N001H006-XNP
EYC THS302-N001H006-XNS
EYC THS302-N001H006-XMP
EYC THS302-N001H006-XMS
EYC THS302-N001H006-DNP
EYC THS302-N001H006-DNS
EYC THS302-N001H006-DMP
EYC THS302-N001H006-DMS

 

 

Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được hỗ trợ tốt nhất các giải pháp tối ưu tự động hóa cho ngành công nghiệp từ đội ngũ STC – Công ty TNHH DV TM Song Thành Công.

Chuyên phân phối các sản phẩm tự động hóa chính hãng – Tư vấn 24/7 và nhận lắp đặt kỹ thuật dự án

Xem thêm sản phẩm tại đây

Xem thêm sản phẩm EYC tại đây

Xem thêm sản phẩm  tại đây

Sẵn giá – Báo ngay –  Bảo hành 12 tháng – Tư vấn, lắp đặt 24/7

Ms. Trinh

SĐT: 0915 159944

Email:  stc1@stc-vietnam.com

Skype: stc1@stc-vietnam.com