nd04-dong-ho-do-dien-1-pha-3-va-3-pha-lumel-vietnam-lumel-viet-nam-stc-vietnam.png

Máy đo ND04 đo các tham số mạng cơ bản trong mạng 3 pha (3 hoặc 4 dây) hoặc mạng 1 pha.

 • Đo RMS thật (tối đa 15 sóng hài).

 • Trên trang web tỷ lệ lập trình PT / CT.

 • Người dùng có thể lựa chọn loại mạng: 3phase 3wire hoặc 4wire.

 • Trên trang web phạm vi lập trình của đầu vào.

 • Màn hình LED siêu sáng 3 dòng 4 chữ số (tối đa 9999).

 • Lựa chọn tại chỗ của Tự động cuộn / Màn hình cố định.

 • Lưu trữ tối thiểu các tham số có thể.

 • Bốn phím chức năng cho phép truy cập tức thời vào màn hình tham số mong muốn.

 • Sự chính xác: 

  • Điện áp: ± 1% phạm vi (cho 20 ... 100% giá trị danh nghĩa)

  • Hiện tại: ± 1% phạm vi (cho 10 ... 100% giá trị danh nghĩa)

  • Tần số: ± 0,5% tần số trung bình