o-cam-e11714-sdoah050mssfkpg.png

Ổ Cắm E11714 SDOAH050MSSFKPG IFM Việt Nam

Giới thiệu E11714 SDOAH050MSSFKPG

* Loại góc cạnh để sử dụng khi không gian bị hạn chế

* Phạm vi nhiệt độ hoạt động rộng

* Các điểm tiếp xúc mạ vàng cho kết nối điện đáng tin cậy

* Xếp hạng bảo vệ cao cho các yêu cầu của môi trường công nghiệp khắc nghiệt

* Kết nối cáp an toàn với thiết bị đầu cuối vít