ramsey-–-sps-2e-3-4-npt-142205-–-safety-pull-switch-–-stc-vietnam.png

Ramsey – SPS-2E-3-4-NPT 142205 – Safety Pull Switch – STC Vietnam

Ramsey – SPS-2E-3-4-NPT 142205 – Safety Pull Switch – STC Vietnam

Vui lòng liên hệ Công Ty Song Thành Công để được hỗ trợ giá tốt nhất.

100% US Origin RAMSEY Vietnam Model: 60-200-DC Motion Sensing
Motion Monitor 60-200-DC (P/N 042663)
100% US Origin RAMSEY Vietnam Model: SPS-2E-3-4-NPT Pull Sensor
(142205) Ramsey Safety Pull Switch (Replace for  SPS-2D-3)

Các model

Ramsey ROS-2D-ADD

Ramsey SPS-2D-ADD

Ramsey TPS-2D-ADD

Ramsey ROS-2D-3-ADD

Ramsey SPS-2D-3-ADD

Ramsey TPS-2D-3-ADD

Ramsey ROS-2D-4X-ADD

Ramsey SPS-2D-4X-ADD

Ramsey TPS-2D-4X-ADD

Ramsey ROS-2D-3-4X-ADD

Ramsey SPS-2D-3-4X-ADD

Ramsey TPS-2D-3-4X-ADD

Ramsey ROS-2D-NP-ADD

Ramsey SPS-2D-NP-ADD

Ramsey TPS-2D-NP-ADD

Ramsey ROS-2D-3-NP-ADD

Ramsey SPS-2D-3-NP-ADD

Ramsey TPS-2D-3-NP-ADD

 

Ramsey ROS-2D-SA

Ramsey SPS-2D-SA

Ramsey TPS-2D-SA

Ramsey ROS-2D-3-SA

Ramsey SPS-2D-3-SA

Ramsey TPS-2D-3-SA

Ramsey ROS-2D-4X-SA

Ramsey SPS-2D-4X-SA

Ramsey TPS-2D-4X-SA

Ramsey ROS-2D-3-4X-SA

Ramsey SPS-2D-3-4X-SA

Ramsey TPS-2D-3-4X-SA

Ramsey ROS-2D-NP-SA

Ramsey SPS-2D-NP-SA

Ramsey TPS-2D-NP-SA

Ramsey ROS-2D-3-NP-SA

Ramsey SPS-2D-3-NP-SA

Ramsey TPS-2D-3-NP-SA

 

Ramsey ROS-2D-MTBR

Ramsey SPS-2D-MTBR

Ramsey TPS-2D-MTBR

Ramsey ROS-2D-3-MTBR

Ramsey SPS-2D-3-MTBR

Ramsey TPS-2D-3-MTBR

Ramsey ROS-2D-4X-MTBR

Ramsey SPS-2D-4X-MTBR

Ramsey TPS-2D-4X-MTBR

Ramsey ROS-2D-3-4X-MTBR

Ramsey SPS-2D-3-4X-MTBR

Ramsey TPS-2D-3-4X-MTBR

Ramsey ROS-2D-NP-MTBR

Ramsey SPS-2D-NP-MTBR

Ramsey TPS-2D-NP-MTBR

Ramsey ROS-2D-3-NP-MTBR

Ramsey SPS-2D-3-NP-MTBR

Ramsey TPS-2D-3-NP-MTBR

 

Ramsey ROS-2D-CCW

Ramsey SPS-2D-CCW

Ramsey TPS-2D-CCW

Ramsey ROS-2D-3-CCW

Ramsey SPS-2D-3-CCW

Ramsey TPS-2D-3-CCW

Ramsey ROS-2D-4X-CCW

Ramsey SPS-2D-4X-CCW

Ramsey TPS-2D-4X-CCW

Ramsey ROS-2D-3-4X-CCW

Ramsey SPS-2D-3-4X-CCW

Ramsey TPS-2D-3-4X-CCW

Ramsey ROS-2D-NP-CCW

Ramsey SPS-2D-NP-CCW

Ramsey TPS-2D-NP-CCW

Ramsey ROS-2D-3-NP-CCW

Ramsey SPS-2D-3-NP-CCW

Ramsey TPS-2D-3-NP-CCW

 

Ramsey ROS-2D-Met

Ramsey SPS-2D-Met

Ramsey TPS-2D-Met

Ramsey ROS-2D-3-Met

Ramsey SPS-2D-3-Met

Ramsey TPS-2D-3-Met

Ramsey ROS-2D-4X-Met

Ramsey SPS-2D-4X-Met

Ramsey TPS-2D-4X-Met

Ramsey ROS-2D-3-4X-Met

Ramsey SPS-2D-3-4X-Met

Ramsey TPS-2D-3-4X-Met

Ramsey ROS-2D-NP-Met

Ramsey SPS-2D-NP-Met

Ramsey TPS-2D-NP-Met

Ramsey ROS-2D-3-NP-Met

Ramsey SPS-2D-3-NP-Met

Ramsey TPS-2D-3-NP-Met

Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được hỗ trợ tốt nhất các giải pháp tối ưu tự động hóa cho ngành công nghiệp từ đội ngũ STC – Công ty TNHH DV TM Song Thành Công.

Chuyên phân phối các sản phẩm tự động hóa chính hãng – Tư vấn 24/7 và nhận lắp đặt kỹ thuật dự án

Xem thêm sản phẩm tại đây

Xem thêm sản phẩm Ramsey tại đây

Xem thêm sản phẩm  tại đây

Sẵn giá – Báo ngay –  Bảo hành 12 tháng – Tư vấn, lắp đặt 24/7

Ms. Trinh

SĐT: 0915 159944

Email:  stc1@stc-vietnam.com

Skype: stc1@stc-vietnam.com