8000-valve-klay-instruments-vietnam.png

Bộ Truyền Áp Suất 8000-VALVE Klay Intruments Việt Nam

Giới Thiệu 8000-VALVE:

* Van series 8000 là một bộ truyền áp suất hoàn toàn bằng thép không gỉ được lắp trong van.

* Bộ truyền có màng chắn xả có thể được tháo ra khỏi quy trình trong khi vận hành.

* Có thể điều chỉnh zero và span bên trong.

Các Ứng Dụng:

Đo áp suất tuyệt đối và tương đối của chất lỏng, bột nhão và chất lỏng nơi cần có màng ngăn phẳng.

* Ứng dụng chủ yếu trong ngành công nghiệp thực phẩm, công nghiệp dược phẩm và công nghiệp hóa chất. 

* Máy phát phù hợp để làm sạch tại chỗ, cả CIP và SIP.