eyc-–-ftm85-0111-02md-–-thermal-air-velocity-transmitter-–-stc-vietnam.png

EYC – FTM85-0111-02MD – Thermal Air Velocity Transmitter – STC Vietnam

EYC – FTM85-0111-02MD – Thermal Air Velocity Transmitter – STC Vietnam

Vui lòng liên hệ Công Ty Song Thành Công để được hỗ trợ giá tốt nhất.

100% Taiwan Origin EYC Vietnam Model: FTM85-0111-02MD
Industry degree high accuracy Thermo Air Velocity TransmitterCH1:0~1m/s/CH2:0~80℃/4~20mA/analogue,2m
cable,M12 4P,2Channel

eYc FTM84/85 Industrial Grade High Accuracy Thermal Air Velocity Transmitter

EYC FTM85-0111-02MD

EYC FTM85-0111-02N

EYC FTM85-0111-02D

EYC FTM85-0111-05MD

EYC FTM85-0111-05N

EYC FTM85-0111-05D

EYC FTM85-0111-12MD

EYC FTM85-0111-12N

EYC FTM85-0111-12D

EYC FTM85-0111-15MD

EYC FTM85-0111-15N

EYC FTM85-0111-15D

EYC FTM85-0111-22MD

EYC FTM85-0111-22N

EYC FTM85-0111-22D

EYC FTM85-0111-25MD

EYC FTM85-0111-25N

EYC FTM85-0111-25D

 

EYC FTM85-0121-02MD

EYC FTM85-0121-02N

EYC FTM85-0121-02D

EYC FTM85-0121-05MD

EYC FTM85-0121-05N

EYC FTM85-0121-05D

EYC FTM85-0121-12MD

EYC FTM85-0121-12N

EYC FTM85-0121-12D

EYC FTM85-0121-15MD

EYC FTM85-0121-15N

EYC FTM85-0121-15D

EYC FTM85-0121-22MD

EYC FTM85-0121-22N

EYC FTM85-0121-22D

EYC FTM85-0121-25MD

EYC FTM85-0121-25N

EYC FTM85-0121-25D

 

EYC FTM85-0161-02MD

EYC FTM85-0161-02N

EYC FTM85-0161-02D

EYC FTM85-0161-05MD

EYC FTM85-0161-05N

EYC FTM85-0161-05D

EYC FTM85-0161-12MD

EYC FTM85-0161-12N

EYC FTM85-0161-12D

EYC FTM85-0161-15MD

EYC FTM85-0161-15N

EYC FTM85-0161-15D

EYC FTM85-0161-22MD

EYC FTM85-0161-22N

EYC FTM85-0161-22D

EYC FTM85-0161-25MD

EYC FTM85-0161-25N

EYC FTM85-0161-25D

 

EYC FTM85-0171-02MD

EYC FTM85-0171-02N

EYC FTM85-0171-02D

EYC FTM85-0171-05MD

EYC FTM85-0171-05N

EYC FTM85-0171-05D

EYC FTM85-0171-12MD

EYC FTM85-0171-12N

EYC FTM85-0171-12D

EYC FTM85-0171-15MD

EYC FTM85-0171-15N

EYC FTM85-0171-15D

EYC FTM85-0171-22MD

EYC FTM85-0171-22N

EYC FTM85-0171-22D

EYC FTM85-0171-25MD

EYC FTM85-0171-25N

EYC FTM85-0171-25D

 

EYC FTM85-0181-02MD

EYC FTM85-0181-02N

EYC FTM85-0181-02D

EYC FTM85-0181-05MD

EYC FTM85-0181-05N

EYC FTM85-0181-05D

EYC FTM85-0181-12MD

EYC FTM85-0181-12N

EYC FTM85-0181-12D

EYC FTM85-0181-15MD

EYC FTM85-0181-15N

EYC FTM85-0181-15D

EYC FTM85-0181-22MD

EYC FTM85-0181-22N

EYC FTM85-0181-22D

EYC FTM85-0181-25MD

EYC FTM85-0181-25N

EYC FTM85-0181-25D

Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được hỗ trợ tốt nhất các giải pháp tối ưu tự động hóa cho ngành công nghiệp từ đội ngũ STC – Công ty TNHH DV TM Song Thành Công.

Chuyên phân phối các sản phẩm tự động hóa chính hãng – Tư vấn 24/7 và nhận lắp đặt kỹ thuật dự án

Xem thêm sản phẩm tại đây

Xem thêm sản phẩm EYC tại đây

Xem thêm sản phẩm  tại đây

Sẵn giá – Báo ngay –  Bảo hành 12 tháng – Tư vấn, lắp đặt 24/7

Ms. Trinh

SĐT: 0915 159944

Email:  stc1@stc-vietnam.com

Skype: stc1@stc-vietnam.com