cer-2000-klay-instruments-vietnam.png

Bộ Truyền Áp Suất CER-2000 Klay Intruments Việt Nam 

Giới Thiệu CER-2000:

CER-2000 là một máy phát áp suất hoàn toàn bằng thép không gỉ với cell đo bằng gốm. 

* Thích hợp để đo chân không và áp suất trên chất lỏng và khí. 

* Máy phát dựa trên bộ vi xử lý này có thể dễ dàng được lập trình bằng ba nút nhấn và màn hình.


Các Ứng Dụng:

Đo áp suất tuyệt đối và tương đối của chất lỏng, bột nhão và chất lỏng nơi cần có màng ngăn phẳng.

* Ứng dụng chủ yếu trong ngành công nghiệp thực phẩm, công nghiệp dược phẩm và công nghiệp hóa chất. 

* Máy phát phù hợp để làm sạch tại chỗ, cả CIP và SIP.